Nezařazené

Zabbix

CacheSize — Size of configuration cache, in bytes. Shared memory size for storing host, item and trigger data. HistoryCacheSize — Size of history cache, in bytes. Shared memory size for storing history […]

phpmyadmin change PORT

tady je uloženo PHPmyadmin /etc/apache2/conf-enabled/phpmyadmin.conf tenhle soubor vytvoříme nově: sudo nano /etc/apache2/sites-available/phpmyadmin.conf obsah + jsem doplnil věci z /etc/apache2/conf-enabled/phpmyadmin.conf: ServerName localhost AllowOverride None Require all granted DocumentRoot /usr/share/phpmyadmin Include /etc/phpmyadmin/apache.conf […]

crontab

crontab -e @reboot sudo /opt/led-matrix/pyenv/bin/python /opt/led-matrix/server.py @reboot sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp –dport 80 -j REDIRECT –to-port 3000

Nezařazené

Nette: moduly

Moduly# U složitějších aplikací můžeme složky s presentery a šablonami rozčlenit do podadresářů, kterým říkáme moduly. Pokud by naše aplikace obsahovala například moduly Front a Admin, její struktura by mohla vypadat takto: sandbox/ app/ ← adresář […]

repair phpmyadmin

GRANT ALL PRIVILEGES ON  *.* TO ‚pokus’@’%‘ REQUIRE NONE WITH GRANT OPTION MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0; CREATE USER ‚matej’@’%‘ IDENTIFIED VIA mysql_native_password USING ‚***‘;GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* […]

datatables

Jak získat data z tabulky? $(‚#tabulkaAnalyza‘).DataTable().rows() Jak získat data z tabulky na které jsou aplikované filtry: $(‚#tabulkaAnalyza‘).DataTable().rows( { filter : ‚applied‘} ).data()

příkaz SCREEN

Screen je vcelku malý nástroj, který vám umožní spravovat více různých sezení, které dál poběží i v okamžiku, kdy se od počítače odpojíte (ať už z vlastní vůle nebo z důvodu vyšší moci), ke […]

Mikrotik L2TP

Overview Here we will be configuring a dial-in-vpn using L2TP with IPsec.  In this example we will be using 10.0.1.0/24 for the L2TP clients and  for the LAN. The configuration […]

Nezařazené

Ovládání AC zátěže

https://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl https://www.instructables.com/id/Arduino-controlled-light-dimmer-The-circuit/ http://www.bristolwatch.com/arduino/arduino1.htm https://github.com/ishan-marikar/Simple-TRIAC-Arduino/blob/master/triac-arduino.ino tohle-> https://forum.mysensors.org/topic/3238/ac-light-dimmer-with-2x-triac/2 Dimming 230V AC with Arduino https://www.rotwang.co.uk/projects/triac.html

Nezařazené

Uprava repetier-server webkamera

Úprava stánek aby při tisku byla vidět kamera (free verze repetier)   upravíme soubor sudo nano /usr/local/Repetier-Server/www/views/printer/control/printer.control.php hned za <uib-accordion close-others=“0″> <div uib-accordion-group class=“panel-default“> <uib-accordion-heading> <div class=“clickable“><i class=“rs rs-webcam“></i> WEBcam<i […]

FREEradius server s databází

sudo apt-get install php-common php-gd php-curl php-mail php-mail-mime php-pear php-db php-mysql sudo apt-get install freeradius freeradius-mysql freeradius-utils         http://www.ubuntugeek.com/install-freeradius-on-ubuntu-17-04-server-and-manage-using-daloradius-freeradius-web-management-application.html https://github.com/lirantal/daloradius/issues/5  

Nezařazené

git

git config –global user.name „Administrator“ git config –global user.email „admin@example.com“     Create a new repository git clone http://localhost/bnet-internet/pokus.git cd pokus touch README.md git add README.md git commit -m „add […]

Debian certifikát

sudo openssl req -new > new.ssl.csr první hesla se musí zadat potom druhé heslo ne zadávat nemusí jelikož bychom to museli zadávat pokaždé při restartu apache…. sudo openssl rsa -in […]

Nezařazené

Vytvoření rc.local [Debian 9 ]

v debian 9 není soubor rc.local návod na vytvoření   // vytvořit nový soubor nano /etc/systemd/system/rc-local.service // vlozit do souboru [Unit] Description=/etc/rc.local ConditionPathExists=/etc/rc.local [Service] Type=forking ExecStart=/etc/rc.local start TimeoutSec=0 StandardOutput=tty RemainAfterExit=yes […]

Arduino změna frequence PWM

Vlož do setup() // For Arduino Uno, Nano, Micro Magician, Mini Driver, Lilly Pad and any other board using ATmega 8, 168 or 328** //———————————————- Set PWM frequency for D5 […]

VPN win8.1

Netcfg -u MS_L2TP Netcfg -u MS_PPTP Netcfg -l %windir%\inf\netrast.inf -c p -i MS_PPTP Netcfg -l %windir%\inf\netrast.inf -c p -i MS_L2TP https://www.google.cz/search?rlz=1C1CHBF_csCZ715CZ715&q=windows+8.1+vpn+error+609&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwie0K7qtZ3XAhUHF-wKHSEtBwoQvwUIJCgA&biw=1366&bih=662     https://www.vpnhosting.cz/index.php/clanky/wan-miniport-repair-tool-solve-vpn-and-dial-up-error-code-720-and-similar-ppperrors.html

Nezařazené

freeradius

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service, česky Uživatelská vytáčená služba pro vzdálenou autentizaci) je AAA protokol (authentication, authorization and accounting, česky autentizace, autorizace a účtování) používaný pro přístup k […]