Arduino komunikace rs485

#define SSerialTxControl 3  //RS485 Direction control

#define RS485Transmit  HIGH
#define RS485Receive   LOW

#define Pin13LED     13

/*-----( Declare objects )-----*/


/*-----( Declare Variables )-----*/
int byteReceived;
int byteSend;

void setup()  /****** SETUP: RUNS ONCE ******/
{
 // Start the built-in serial port, probably to Serial Monitor
 Serial.begin(19200);
 pinMode(Pin13LED, OUTPUT);  
 pinMode(SSerialTxControl, OUTPUT);  
 
 digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Receive); // Init Transceiver  
 
 // Start the software serial port, to another device
 Serial1.begin(19200);  // set the data rate 

}//--(end setup )---


void loop()  /****** LOOP: RUNS CONSTANTLY ******/
{
 digitalWrite(Pin13LED, HIGH); // Show activity
 if (Serial.available())
 {
  byteReceived = Serial.read();
  
  digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Transmit); // Enable RS485 Transmit  
  Serial1.write(byteReceived);     // Send byte to Remote Arduino
  
  digitalWrite(Pin13LED, LOW); // Show activity  
  delay(10);
  digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Receive); // Disable RS485 Transmit    
 }
 
 if (Serial1.available()) //Look for data from other Arduino
  {
  digitalWrite(Pin13LED, HIGH); // Show activity
  byteReceived = Serial1.read();  // Read received byte
  Serial.write(byteReceived);    // Show on Serial Monitor
  delay(10);
  digitalWrite(Pin13LED, LOW); // Show activity  
  } 

}

 

 

 

druhy

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(3, 4); // RX, TX

#define SSerialTxControl 9
  
int byteReceived;
int byteSend;

void setup() {
 // Open serial communications and wait for port to open:
 Serial.begin(9600);
 pinMode(SSerialTxControl, OUTPUT); 
 mySerial.begin(9600);
 digitalWrite(SSerialTxControl, LOW);
}

void loop() { 
 if (mySerial.available())
 {
  byteReceived = mySerial.read();
  Serial.write(byteReceived);     // Send byte to Remote Arduino   
 }

 if (Serial.available())
 {
  byteReceived = Serial.read();
  
  digitalWrite(SSerialTxControl, HIGH); // Enable RS485 Transmit  
  mySerial.write(byteReceived);     // Send byte to Remote Arduino
  delay(10);
  digitalWrite(SSerialTxControl, LOW); // Disable RS485 Transmit    
 }
}

 

One thought on “Arduino komunikace rs485

 1. Toto je sice hezký ukázkový kód pro RS485 komunikaci, ale neřeší praktický problém přepínání linky vysílání/příjem (RS485 Direction control). Pokud bude rychlost seriové linky jenom 9600 a bude se posílat větší počet bytů, např. nějaký text, tak delay(10) může být kratší než bude trvat odeslání dat ze seriového výstupního bufferu a linka bude přepnuta z vysílání na příjem ještě před odesláním všech dat. Nejjednodušší učebnicové řešení je použít pro čekání funkci Serial.flush().
  Tím ale vznikne velké blokování procesorového času. Otázka tedy zní – jak spolehlivě poznat, že již byla fyzicky odeslána všechna data z výstupního bufferu seriového portu? Ideální by byla tato kontrola ve smyčce loop() a na ni navázáno přepnutí RS485 linky do módu příjem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *