Chytrý dům 1- instalace Domoticz

Domoticz je systém domácí automatizace, který umožňuje sledovat a konfigurovat různá zařízení, jako jsou: světla, spínače, různých snímačů, jako je teplota, déšť, vítr, UV záření, elektrika, plyn, voda a mnoho dalšího. Upozornění lze zasílat na jakémkoliv mobilním zařízení.

Instalace

stažení domoticz a rozbalení do složky ze které software poběží

mkdir ~/domoticz
cd ~/domoticz
wget http://www.domoticz.com/releases/release/domoticz_linux_armv7l.tgz
tar xvfz domoticz_linux_armv7l.tgz
rm domoticz_linux_armv7l.tgz

Start domoticz při bootování

sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
sudo update-rc.d domoticz.sh defaults

Úprava spouštěcího skriptu: uživatel, daemon – port …

sudo vi /etc/init.d/domoticz.sh

USERNAME=pi
DAEMON=/home/$USERNAME/domoticz/$NAME
DAEMON_ARGS="-daemon -www 8080"

Zapnutí

sudo service domoticz.sh start

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *