crontab

crontab -e

@reboot sudo /opt/led-matrix/pyenv/bin/python /opt/led-matrix/server.py
@reboot sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp –dport 80 -j REDIRECT –to-port 3000

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *