Debian certifikát

sudo openssl req -new > new.ssl.csr

první hesla se musí zadat potom druhé heslo ne zadávat nemusí jelikož bychom to museli zadávat pokaždé při restartu apache....


sudo openssl rsa -in privkey.pem -out new.cert.key
sudo openssl x509 -in new.ssl.csr -out new.cert.cert -req -signkey new.cert.key -days 3650
sudo cp new.cert.cert /etc/ssl/certs/server.crt
sudo cp new.cert.key /etc/ssl/private/server.key

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *